Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY FÖR CHEERS.COM.PL ONLINE STORE

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1. följande sekretesspolicy är informativ karaktär, vilket innebär att det inte är en källa till skyldigheter för användare eller kunder till onlinebutiken.
1.2. administratören av personliga data som samlas in via onlinebutiken är PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ”EWMAR – NESS” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ registrerade i Register av entreprenörer av nationella domstolens kansli under KRS nummer: 0000177103, Registrera domstolen som håller företagets dokumentation: tingsrätten för Katowice – Wschód i Katowice – VII kommersiella institutionen KRS, kontorsadress och korrespondens adress: ul. Zaruskiego 3, 41-219 Sosnowiec, skatt ID nr. NIP: 6440514203, samhällsekonomin journalnr REGON 003601450, aktiekapital: 4.425.000,00 PLN, e-postadress: [email protected] – ”administratören” uppfyller samtidigt rollen av Online Store Service Provider och säljare.
1.3. personuppgifter av användare och kunder behandlas i enlighet med den 29 augusti 1997 personlig Data Protection Act (Journal of Laws 1997, nr 133, pos. 883 ytterligare ändringar) (och kallad The Personal Data Protection Act) och 18 Juli 2002 agera på Rendering av elektroniska tjänster (Journal of Laws 2002, nr 144, pos. 1204 ytterligare ändringar).
1.4. administratören utövar särskild försiktighet för att skydda intresset av personer, som de insamlade uppgifterna avser, och säkerställer särskilt, att de insamlade uppgifterna behandlas i enlighet med lagen; samlas in för angivna, lagliga syften och inte utsätts för ytterligare bearbetning som inte är i linje med dessa ändamål; tekniskt korrekta och adekvata i relation till syftet, där det behandlas och förvaras i en form som möjliggör identifiering av personer, som den avser, inte längre än vad som krävs för att uppnå syftet med databehandlingen.
1.5. alla ord, fraser och förkortningar som förekommer på denna sida som börjar med stor bokstav (t.ex. säljaren, onlinetjänst, elektronisk tjänst) ska tolkas enligt sin definition som ingår i användarvillkoren som finns på onlinebutikens webbplats.
2. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE AV DATAINSAMLING OCH MOTTAGARE AV DATA
2.1 varje gång syfte och tillämpningsområde samling och mottagare av uppgifter som behandlas av administratören motsvarar åtgärder som utförs i Online Store av tjänsten användaren eller kunden. Till exempel, om en kund väljer alternativet att personligen hämta upp sin produkt, när denne placerar en order, används kundens personliga data för att ingå och fullfölja ett försäljningsavtal, men lämnas inte vidare till transportföretag som utför leveranser för administratören.
2.2. möjliga användningar av kundens personuppgifter och dess insamling av administratören:
2.2.1. Ingång och prestanda för ett försäljningsavtal eller en elektronisk tjänst(t.ex. konto).
2.2.2. direktmarknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster.
2.2.3. uttala oss om de försäljningsavtal som slutits av kunden.
2.3. möjliga mottagare av personuppgifter från onlinebutikens kunder:
2.3.1. om en kund hos onlinebutiken väljer en metod för leverans via post eller postbärare, ska administratören offentliggöra de insamlade personuppgifter från kunden till det valda transportföretaget eller proxy som utför leveranser på uppdrag av administratören.
2.3.2. om en kund hos onlinebutiken väljer elektronisk betalning eller en kortbetalningsmetod, ska administratören offentliggöra kundens insamlade personuppgifter till den valda entiteten som tillhandahåller ovannämnda betaltjänster på onlinebutiken.
2.3.3. om kund hos onlinebutiken valt att uttrycka sig om försäljningsavtalet, ska administratören offentliggöra administratören kundens insamlade personuppgifter och tyckanden till vald enhet som tillhandahåller ett undersökningsystem.
2.4. administratören kan bearbeta följande personliga data från användare eller kunder i onlinebutiken: namn och efternamn, e-postadress; telefonnummer; leveransadress (gata, byggnadsnummer, lägenhetsnummer, postnummer, stad, land), hemadress /jobbadress/företag/huvudkontor (om annan än leveransadress). När det gäller användare eller kunder som inte är konsumenter, får administratören dessutom behandla namnet på företaget och skatt ID-numret (PL – NIP) från användaren eller kunden.
2.5. tillhandahållandet av personuppgifter som nämns i föregående punkt kan behövas för att ingå och fullfölja försäljningsavtal eller för tillhandahållande av elektroniska tjänster på onlinebutikens webbplats. Varje gång är omfattningen av data som krävs för att ingå ett avtal indikerat på webbplatsen (onlinebutiken) och inom onlinebutikens regler och villkor.
3. COOKIES OCH DRIFTDATA
3.1. cookie-filer (Cookies) är små bitar av textinformation i form av textfiler, som skickas från en server och är registrerade av användaren som besöker onlinebutikens webbplats (t.ex. datorns eller laptop hårddisk, eller en smartphone-minneskort – beroende på vilken enhet som används när du besöker onlinebutiken). Detaljerad information om cookies samt historien om deras skapelse kan hittas, bland annat här: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
3.2. administratören bearbetar informationen i Cookie-filerna under besökarnas användning av onlinebutikens webbplats för följande ändamål:
3.2.1. identifiering av användare som loggat in på onlinebutiken och som anger att de är inloggade;
3.2.2 registrering av produkter som lagts till i kundvagnen för att göra en beställning;
3.2.3. registrering av data från ifyllda beställningsformulär, enkäter eller onlinebutikens login-data;
3.2.4. justera onlinebutikens innehållet till användarens individuella preferenser (t.ex. När det gäller färger, typsnitt, webbplats layout) och optimera användningen av onlinebutiken;
3.2.5. att hålla anonym statistik som presenterar hur att onlinebutiken används.
3.3. Vanligtvis accepterar de flesta webbläsare att cookie-filer sparas. Varje användare har möjlighet att ange villkoren för cookie-filers användning via internet-webbläsarens inställningar. Detta innebär, att det är möjligt att delvis (t.ex. tillfälligt) begränsa eller helt inaktivera besparingen av cookie-filer på användarens dator – i det senare fallet kan det dock påverka specifika funktioner i onlinebutiken (till exempel, det kan bli omöjligt att slutföra beställningen via formuläret på grund av att produkter inte registreras i kundvagnen under efterföljande steg efter beställningen).
3.4. Inställningar för webbläsare när det gäller cookie-filerna är betydande från synpunkt av tillstånd att använda cookie-filer från vår onlinebutik – enligt föreskrifterna, kan sådant samtycke kan också uttryckas genom att justera inställningarna för webbläsaren. Om en användare inte samtycker, uppmanas de att ändra cookie-inställningar i sin webbläsare.
3.5. detaljerad information angående ändring av cookie-filernas inställningar och hur man avlägsnar enskilda cookies i de mest populära webbläsarna finns i webbläsarens hjälpavsnitt och på följande webbplatser (vänligen klicka på lämplig länk):
• Chrome webbläsare
• Firefox webbläsare
• Internet Explorer webbläsare
• Opera-webbläsaren
• Safari-webbläsare
• Microsoft Edge webbläsare
3.6. administratören behandlar också anonymiserad operativa data kopplat till användning av onlinebutiken (så kallade loggar – IP-adress, domän) för att generera statistik som fungerar till hjälp för att administrera onlinebutiken. Uppgifterna är kollektiva och av anonym karaktär, d.v.s. de innehåller inte funktioner som kan identifiera de personer som besöker onlinebutikens hemsida. Loggarna lämnas inte ut till tredje part.
4. GRUND FÖR DATABEHANDLING
4.1. tillhandahållande av personuppgifter av kunden är frivillig, emellertid resulterar bristande överlämning av personlig data som indikeras på onlinebutikens hemsida och i dess användarvillkor som viktiga för att ingå ett försäljningsavtal eller elektronisk tjänst i att sådana avtal inte kan ingås.
4.2. grunden för bearbetning av användarens eller kundens personuppgifter är nödvändigheten för att kunna utföra avtalet, till vilket de är en part, eller att vidta lämpliga åtgärder på deras begäran före ingåendet av sådana avtal. När det gäller behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster är grunden för sådan behandling (1) förhandsgodkännande av användaren eller kunden eller (2) uppfyllandet av lagligt berättigade mål som realiseras av administratören (i enlighet med artikel 23 punkt 4 av The Personal Data Protection Act, är rättsligt motiverade mål i synnerhet, direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster).
4.3. om behandling av användarens eller kundens personuppgifter för att uttrycka en åsikt om försäljningsavtalet som ingåtts, grunden för denna bearbetning är det uttryckta samtycket av användaren eller kunden.
5. RÄTT TILL KONTROLL, ÅTKOMST OCH ÄNDRING AV INNEHÅLLET I EGNA PERSONUPPGIFTER
5.1. användaren eller kunden har rätt att få tillgång till innehållet i sina personuppgifter och dess ändring.
5.2 varje person har rätt att kontrollera behandlingen av uppgifter relaterade till dem, som finns i administratörens databas, särskilt för att: begära komplettering, uppdatering eller korrigering av personuppgifter, tillfälligt eller permanent utsättande av behandling eller borttagning av data, om sådana uppgifter är ofullständiga, inaktuella, osanna eller samlades i strid med lagen, eller inte längre krävs för att uppnå syftet till att denna data samlades.
5.3. I fallet då användaren eller kunden uttrycker samtycke till behandling av uppgifter för direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster, kan sådant samtycke återkallas när som helst.
5.4. I de fall, där administratören avser att behandla eller bearbetar användarens eller kundens uppgifter för direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster, har den person som uppgifterna avser också behörighet att (1) skicka en skriftlig, motiverad begäran att avbryta behandlingen av deras uppgifter på grund av personens särskilda situation eller (2) lämna in en invändning mot behandlingen av deras uppgifter.
5.5. I syfte att utöva rättigheterna som anges ovan, kan användare eller kunder kontakta administratören genom att skicka ett meddelande skriftligen eller via e-post till administratörens adress som anges i ingressen till detta sekretessdokument.

6. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER
6.1. Onlinebutiken kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du öppnar upp dessa andra webbplatser, uppmanar administratören användarna att göra sig bekanta med sekretesspolicyn på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller uteslutande för denna onlinebutik.
6.2. administratören tar fördel av tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer skydd av bearbetade personuppgifter lämpliga för hoten och kategorier av skyddade data, han säkrar särskilt data mot deras utlämnande till obehörig personer, övertagande av en obehörig person, behandling i strid med gällande föreskrifter, liksom förändring, förlust, skada eller förstörelse.
6.3. administratören tillhandahåller motsvarande följande tekniska förebyggande åtgärder mot anskaffande och modifiering av elektroniskt överförda data av obehöriga:
6.3.1. säkring av databas mot obehörig åtkomst.
6.3.2. åtkomst till kontot endast efter uppvisande av användarens individuella login och lösenord.
6.3.3. SSL-certifikat.

Twój koszyk
0